Skip to content

Dopravy a platby

Dopravy a Platby

Dopravy

Za ako dlho dostane kupujúci svoju objednávku?


Všetky naše výrobky sú vytvárané na zákazku, čo znamená, že váš výrobok bude zadaný do výroby krátko po spracovaní vašej objednávky. Zákazník (ci) môže (môžu) očakávať, že svoje výrobky obdržia 4-9 pracovných dní po prijatí platby a spracovania objednávky.

Čakacie doby


Po zaúčtovaní platby bude vaša objednávka zaradená do čakacieho frontu na 12 hodín pred tlačou. Počas týchto 12 hodín môžete zmeniť detail objednávky (zmeniť veľkosť, farbu, množstvo) alebo objednávku zrušiť.


Doba výroby


Výroba vášho produktu nám obvykle trvá približne 1-4 pracovné dni v závislosti od typu objednaného produktu.


Podrobný časový rámec výroby zodpovedá skupine produktov, ako je uvedené nižšie:


Oblečenie s potlačou (bežná/čiastočná potlač): 1-3 pracovných dní
Hrnček s potlačou : 1-3 pracovných dní
Drevená a plexi doska: 3-5 pracovné dni

Doba prepravy


Zákazníci berú na vedomie a súhlasia s tým, že uvedená dodacia lehota 1-3 pracovných dní je odhad av určitých prípadoch môže byť dodanie prekročené alebo skrátené oproti uvedenej lehote.


Všetky naše zásielky sú opatrené odkazom na sledovanie v e-maile s oznámením o zásielke. Neváhajte sledovať odkaz pre sledovanie a skontrolovať stav doručenia.

Koľko mám zaplatiť za dopravu?

  • Zásielkovňa - 99 Kč
  • PPL - 120 Sk

Platby

Dobierka - 50 Kč

Dobierka poskytujeme pri objednávke tovaru do výšky 499 Sk, pričom zároveň nie je dobierka možná pre tovar v zľave.

Platba prevodom (ZADARMO)

Ak zvolíte platbu prevodom, obdržíte informačný mail s platobnými pokynmi. Balíček odosielame ihneď po priradení uhradenej platby k objednávke. Termín pripísania platby závisí od konkrétnej banky a hodiny odoslania.

Ako variabilný symbol uveďte číslo vašej objednávky. Odporúčame platbu uhradiť do 5 dní od objednania tovaru. Po uplynutí tejto doby neuhradenú objednávku stornujeme. Číslo účtu:

2300063045/2010 , vedený v spoločnosti Fio Banka, as

 

Platba kartou on-line (ZADARMO)

Ak zvolíte platbu kartou on-line, po potvrdení objednávky sa zobrazí platobná brána Stripe, kde vyplníte potrebné údaje a tým objednávku okamžite uhradíte.

Děkujeme za odebírání newsletteru!

Tento email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Back In Stock Notification
Terms & Conditions
OBCHODNÉ PODMIENKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY obchodnej spoločnosti KyoPrint sro, IČO: 29206294, so sídlom Legionárska 231/15, 664 34 Kurim, na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na adrese www.pixadoart.com Informácie, ktoré by ste nemali prehliadnuť: Spôsob platby a možnosť doručenia si môžete vybrať počas objednávkového procesu. Stlačením tlačidla "Kúpiť a zaplatiť" s nami uzatvárate kúpnu zmluvu k danému tovaru a ste povinní nám zaplatiť kúpnu cenu. Prosím, vezmite na vedomie, že väčšina nášho tovaru v našom e-shope je na mieru zákazníkovi, u tohto tovaru nemožno odstúpiť od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote. Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, prečo a ako, nájdete v zásadách spracovania osobných údajov. KTO SME? KyoPrint sro sídlo: Legionárska 231/15, 664 34 Kurim (ďalej len „adresa sídla“) IČO: 29206294 DIČ: SK29206294 spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, v oddiele C 65617, za ktorú koná Tomáš Kyanka, konateľ (ďalej len „predávajúci” alebo „my“), bankové spojenie: 2300063045/2010, vedený v spoločnosti Fio Banka, as AKO SA S NAMI MÔŽETE SPOJIŤ? Kde nás ešte nájdete: Na adrese našej prevádzky: KyoPrint sro, Legionárska 231/15 664 34 Kurim (ďalej len „adresa prevádzky”). Telefón: +420 773 379 429 E-mail: info@pixadoart.com AKÉ SÚ ĎALŠIE POJMY, KTORÉ SA V NAŠICH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENKACH OPAKUJÚ? e-mailová adresa adresa elektronickej pošty zákazníka uvedená v užívateľskom účte, v objednávke či v inom našom formulári; e-shop náš internetový obchod, ktorý prevádzkujeme na webovej stránke; kúpna zmluva záväzok obsahujúci celý rad práv a povinností - nás ako predávajúceho a vás ako kupujúceho, ktorý spoločne uzatvárame na základe vašej objednávky nášho tovaru na našich webových stránkach; občiansky zákonník zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník; podnikateľ fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyvíja sústavnú podnikateľskú činnosť - vo svojom mene, na svoj účet a za účelom dosiahnutia zisku; riadime sa zásadou, že zákazník, ktorý v objednávke uvedie svoje IČO/DIČ či firemné údaje s nami právne jedná ako podnikateľ; spotrebiteľ každá fyzická osoba, ktorá právne koná bez akejkoľvek súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou alebo samostatným výkonom svojho povolania; VOP tieto všeobecné obchodné podmienky, tj pravidlá, ktoré zaväzujú nás aj vás pri uzatváraní kúpnej zmluvy; webová stránka internetová adresa pixadoart.com; zákazník ste to vy, kupujúci, či už ste spotrebiteľ alebo podnikateľ. ČO PODĽA ZÁKONA MUSÍME OZNÁMIT VŠETKÝM ZÁKAZNÍKOM PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY? 1. Oprávnenie predávajúceho a kontrolné orgány. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. 2. Ilustračný charakter fotografií tovaru. Všetky fotografie na webovej stránke majú iba ilustračný charakter. 3. Tovar, cena, náklady. 1. Popis nášho tovaru vrátane jeho hlavných vlastností nájdete na našich webových stránkach. 2. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH, vrátane zákonom stanovených poplatkov. 3. Neúčtujeme si žiadne dodatočné náklady na telekomunikačné prostriedky (napr. ak nám budete volať na naše telefónne číslo, zaplatíte iba vašu bežnú sadzbu telefonického hovoru). 4. Možnosti platby. Konkrétne podmienky platobných metód a možností dopravy sú podrobnejšie popísané v priebehu samotnej objednávky alebo na našich webových stránkach. Tovar Vám doručíme prostredníctvom dopravcu, ktorého si zvolíte z nami ponúkaných možností. 5. Záväznosť objednávky. Odoslaním objednávky stlačením tlačidla na dokončenie objednávky v našom internetovom obchode zákazník vytvorí záväznú objednávku, ktorá zaväzuje zákazníka k platbe. Zákazník má možnosť pred odoslaním objednávky svoju objednávku skontrolovať a opraviť alebo zmeniť, ako je podrobnejšie popísané v časti 7 týchto VOP. 6. Záväznosť VOP. Odoslaním objednávky zároveň potvrdzujete, že ste sa zoznámili so znením týchto VOP. 7. Práva zákazníka z chybného plnenia. Práva zákazníka z vadného plnenia, prípadne zo záruky, a podmienky ich uplatnenia sú popísané v časti 12 týchto VOP a nasledujúcich. ČO MUSÍME OZNÁMIT ZÁKAZNÍKOM SPOTREBITEĽOM PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY? 1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazník spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodov (pokiaľ nie je uvedené inak) v lehote 14 dní, ktorá začína plynúť najneskôr: 1. pri kúpnej zmluve odo dňa prevzatia tovaru; alebo 2. pri kúpnej zmluve s dodaním vo viacerých kusoch/častiach, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo 3. pri kúpnej zmluve, ktorej predmetom sú pravidelné opakované dodávky tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru; s tým, že spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred časovým okamihom špecifikovaným v čl. 5.1.1 až 5.1.3 tak, že nám oznámi svoj zámer od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením, napríklad vyplnením a odoslaním formulára pre odstúpenie od kúpnej zmluvy či oznámením na náš e-mail: info@pixadoart.com. Prosím vezmite na vedomie, že väčšina tovaru v našom e-shope je zhotovená podľa priania zákazníka (napr. zákazník vyberá ľubovoľný text potlače podľa svojho priania, ktorý my následne necháme zhotoviť). Preto nie je pri takomto tovare na mieru zákazníka daná možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote. Venujte prosím pozornosť nasledujúcemu odseku VOP. 1. Kedy NIE JE MOŽNÉ od kúpnej zmluvy ODSTÚPIŤ. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od nasledujúcich zmlúv: 1. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený a/alebo vytvorený na prianie zákazníka alebo pre jeho osobu; 2. o dodávke tovaru, ktorého cena závisí od výchyliek finančných trhov nezávislých na našej vôli, ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy; 3. o dodávke tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nevratne zmiešaný s iným tovarom; o dodávke tovaru v zapečatenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal az dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov ho nie je vhodné vrátiť potom, čo ho spotrebiteľ porušil; 1. o ubytovaní, preprave tovaru, nájme dopravného prostriedku, stravovaní alebo využití voľného času, pokiaľ sa má podľa zmluvy plniť k určitému dátumu alebo v určitom období; 2. o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom na ich dodávanie; 3. o poskytovaní služieb, ak boli v plnom rozsahu poskytnuté; v prípade plnenia za odplatu, iba ak začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy poučil spotrebiteľa, že poskytnutím plnenia zaniká právo odstúpiť od zmluvy; 4. o neodkladnej oprave alebo údržbe, ktorá sa má vykonať na mieste určenom spotrebiteľom na jeho výslovnú žiadosť; to však neplatí pre vykonanie iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby; 5. o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy a my sme Vám pred uzavretím kúpnej zmluvy oznámili, že v takom prípade nemáte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. 1. Povinnosť spotrebiteľa pri odstúpení od kúpnej zmluvy. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný nám zaslať späť tovar nadobudnutý na základe kúpnej zmluvy, od ktorej odstúpil, najneskôr do 14 dní od okamihu odstúpenia od kúpnej zmluvy. Zákazník spotrebiteľ je povinný tovar zaslať späť alebo vrátiť kompletný, tj vrátane všetkého dodaného príslušenstva, všetkej dokumentácie, čistej, nepoškodenej a pokiaľ možno vrátane pôvodného balenia, v stave av hodnote, v ktorej ich prevzal. 2. Zníženie hodnoty tovaru. Zákazník v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedá za zníženie hodnoty vráteného tovaru alebo späť zaslaného tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nakladania s tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. V prípade, že nám bude vrátený poškodený alebo nekompletný tovar, započítame náš nárok na náhradu škody voči kúpnej cene, ktorú požadujete vrátiť. Budeme vždy hodnotiť konkrétny prípad, aby sme zistili mieru poškodenia, znehodnotenia tovaru a určili jemu zodpovedajúcu zníženú hodnotu. O týchto krokoch vás budeme informovať na e-mailovú adresu alebo telefonicky. 3. Vrátenie tovaru. Zasielajte tovar späť alebo zaneste osobne na adresu našej prevádzky (pokiaľ máte záujem nám odovzdať tovar osobne, prosím vopred nás kontaktujte, aby sme sa dohodli na konkrétnom čase odovzdania). Náklady na vrátenie tovaru pri odstúpení od kúpnej zmluvy hradí zákazník na svoje náklady. 4. Vrátenie kúpnej ceny. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v lehote na odstúpenie sme povinní spotrebiteľovi vrátiť všetky peniaze, a to rovnakou platobnou metódou, ako pri prijatí peňazí, alebo na vami zvolený účet, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Vezmite na vedomie, že sme oprávnení Vám peniaze vrátiť až vo chvíli, keď od Vás obdržíme späť vrátený tovar. 5. Sťažnosti. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťujeme prostredníctvom e-mailu info@pixadoart.com. 6. Mimosúdne riešenie sporov. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a zákazníkom z kúpnej zmluvy. 7. Európske spotrebiteľské centrum SR. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 . mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line). 8. Recenzie. Recenzie môže vkladať zákazník, u ktorého sme overili, že u nás tovar naozaj nakúpil, potom sa pri jednotlivých zverejnených recenziách zobrazuje príznak „overená recenzia“. Odkaz na vloženie recenzie obdrží zákazník elektronicky, pokiaľ s jeho zaslaním nevyslovil nesúhlas. Bližšie pravidlá budú uvedené na našich webových stránkach. 9. Nepravdivé alebo neúplné recenzie. Vyhradzujeme si právo nezverejňovať recenzie zákazníkov, ktoré sú nepravdivé, obsahujú nevhodné výrazy alebo nesúvisia so zakúpeným tovarom. 10. Ujma spôsobená nesprávnou alebo neúplnou informáciou. Zriekame sa akejkoľvek zodpovednosti za ujmu spôsobenú nesprávnou či neúplnou informáciou alebo radou, a to najmä v prípadoch, keď dosiahnutie určitého výsledku závisí od činnosti adresáta či iných osôb, prípadne od neovplyvniteľných skutočností alebo od náhody. REGISTRÁCIA, UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET 1. Registrácia. Nakupovať u nás môžete aj bez registrácie. Pokiaľ sa rozhodnete registrovať, budete mať väčší prehľad o histórii svojich objednávok, stave novej objednávky atď. Registráciu zákazníka vykonáte na webovej stránke vyplnením registračného formulára. Pre vytvorenie registrácie je nevyhnutné potvrdiť, že ste sa oboznámili s obsahom týchto VOP a so zásadami pre spracovanie osobných údajov. 2. Povinnosť uvádzať pravdivé a správne údaje. Pri registrácii na webovej stránke obchodu a pri objednávaní tovaru je zákazník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je zákazník pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené zákazníkom v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. 3. Užívateľský účet. Pomocou emailu a zvoleného bezpečného hesla môžete vstupovať do svojho užívateľského rozhrania (ďalej len „užívateľský účet“), kde môžete okrem iného vykonávať aj objednávky tovaru. 4. Zablokovanie užívateľského účtu. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. Užívateľský účet môžeme zablokovať po troch (3) neúspešných pokusoch o prihlásenie. Robíme tak z bezpečnostného hľadiska, aby nedošlo najmä k zneužitiu vášho užívateľského účtu. Pokiaľ bude váš užívateľský účet zablokovaný, prosím kontaktujte nás na na e-maile info@pixadoart.com. 5. Možnosť zrušiť užívateľský účet pri jeho neužívaní. Môžeme zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď zákazník svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, keď zákazník poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy v znení týchto VOP. 6. Nutná údržba. Zákazník berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu. AKO NA OBJEDNÁVKU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY 1. Vytvorenie objednávky. Vkladaním tovaru do košíka, zvolením spôsobu dopravy a platby za vybraný tovar a vyplnením kontaktných a fakturačných údajov vytvára zákazník na e-shope svoju objednávku. 2. Vlastnosti tovaru. Zákazník je povinný sa pred dokončením objednávky oboznámiť s vlastnosťami, druhom a odporúčaným spôsobom používania tovaru. Vykonaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa s týmito informáciami zoznámil a že týmto rozumie. 3. Kontrola objednávky. Pred dokončením objednávky je zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. 4. Proces odoslania objednávky. Objednávka je odoslaná kliknutím na tlačidlo na dokončenie objednávky a proces objednávky je tým ukončený. Odoslaním objednávky potvrdzuje zákazník, že odsúhlasil tieto všeobecné obchodné podmienky a čítal naše zásady spracovania osobných údajov. 5. Pravdivosť údajov vyplnených v objednávke. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Pokiaľ bude pri spracovaní objednávky zistené, že boli použité zjavne nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme objednávku odmietnuť, o čom budete vyrozumení e-mailom. Zákazník môže byť zodpovedný za škodu, ktorú uvedením zámerne nepravdivých alebo nesprávnych údajov spôsobí. 6. Dodatočné potvrdenie objednávky zákazníkom. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad e-mailom alebo telefonicky) a ďalej je oprávnený požiadať zákazníka o upresnenie správnosti výberu množstva tovaru. 7. Kedy dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy? K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde okamihom stlačenia tlačidla na dokončenie objednávky. 8. Potvrdenie objednávky predávajúcim. Zákazník, ktorý dokončí objednávku, od nás dostane automatické potvrdenie o doručení objednávky na e-mailovú adresu. 9. Povinnosti predávajúceho. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa zaväzujeme odovzdať Vám zakúpený tovar a umožniť Vám nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru. 10. Povinnosti kupujúceho. Vy so uzatvorením kúpnej zmluvy zaväzujete tovar prevziať a uhradiť nám cenu tovaru. 11. Kópie VOP a formuláre pre odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazník obdrží kópiu uzavretej kúpnej zmluvy, tj aktuálne znenie týchto VOP spoločne s tovarom. Zákazník spotrebiteľ tiež dostane formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote. 12. Komunikačné prostriedky na diaľku. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí zákazník sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby. CENA TOVARU A SPÔSOBY PLATBY 1. Cena. Všetky ceny tovaru sú uvedené v eurách (EUR) vrátane DPH. Cena tovaru je platná po dobu, počas ktorej je zobrazená na webovej stránke e-shopu, to ale neznamená, že nemôžeme s niektorými našimi zákazníkmi uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. 2. Spôsob platby. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy nám môžete uhradiť spôsobmi uvedenými v druhom kroku objednávky a to najmä: 1. v hotovosti alebo platobnou kartou prepravcovi (dobierku poskytujeme pri objednávke tovaru do výšky 299 Sk, pričom zároveň nie je dobierka možná pre tovar v zľave); 2. bankovým prevodom; 3. online platobnou kartou. Spôsob platby a dodania tovaru si zákazník zvolí v priebehu objednávky. Viac sa môžete dozvedieť na webových stránkach v sekcii Dopravy a platby. 1. Záloha na cenu tovaru. Môžeme po zákazníkovi požadovať zálohu alebo inú obdobnú platbu. 2. Náklady na balné a dopravné. Na webových stránkach nášho e-shopu nájdete aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Výška nákladov spojených s balením a dodaním tovaru bude záležať najmä na zvolenom dopravcovi a mieste, kam bude tovar doručený. 3. Cena za dodanie tovaru. Spoločne s kúpnou cenou je nám zákazník povinný zaplatiť aj prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru a prípadný príplatok za zvolený spôsob platby. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Pred záväzným dokončením objednávky bude zákazník informovaný a konečnej cene obsahujúcej aj náklady balného a dopravného. 4. Zľavy z ceny tovaru. Prípadné zľavy z ceny tovaru nami poskytnuté zákazníkom nie je možné vzájomne kombinovať. 5. Nereálna cena tovaru. V prípade zobrazenia nereálnej ceny v hodnote 0 Kč (slovom: nula korún českých) alebo zobrazenia vysoko netrhovej ceny, kedy za netrhovú cenu je považovaná taká cena, ktorá je pod našou nákupnou cenou, si vyhradzujeme právo túto položku odstrániť z objednávky. Zákazník bude o tejto skutočnosti informovaný na e-mailovú adresu. 6. Forma faktúry. Dojednávame si, že faktúry budú zaslané elektronicky, a to na e-mailovú adresu. 7. Darčekové poukazy. Môžeme na e-shope ponúkať možnosť zakúpenia darčekových poukazov v ľubovoľnej hodnote. Pokiaľ to bude v ponuke na e-shope, každý poukaz má svoj jedinečný kód a bude zaslaný po uhradení kúpnej ceny na váš e-mail. Je možné využiť vždy len celú výšku poukazu, nie ho využiť po častiach. Poukaz má platnosť 6 mesiacov od jeho zakúpenia. Pre uplatnenie darčekového poukazu na webových stránkach je nutné vyplniť pole v sekcii "košík", kde uvediete jedinečný kód darčekového poukazu. Hodnota darčekového poukazu je odpočítaná z celkovej ceny vášho nákupu v košíku a nemožno ju kombinovať s ďalšími zľavovými kódmi alebo zľavami na našom e-shope. Prosím vezmite na vedomie, že kód poukazu Vám bude zaslaný v elektronickej forme. Dbajte na zvýšenú opatrnosť s jeho ďalším nakladaním. Falšovanie či pozmenenie poukazu nie je dovolené. Jeho falšovanie môže byť aj trestným činom. Nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že bol už darčekový poukaz využiť. VŠETKO ČO BY STE MALI VEDIEŤ O DODANÍ TOVARU 1. Dodacia doba tovaru. Pokiaľ je pri tovare uvedené, že je skladom, potom spravidla expedujeme tovar s dodacou lehotou 5 pracovných dní od prijatia objednávky, pričom sa zaväzujeme tovar dodať maximálne do 30 dní od okamihu uzavretia kúpnej zmluvy. Táto dodacia doba sa netýka tovaru, ktorý bude upravený na prianie zákazníka (v týchto prípadoch bude vždy individuálne dohodnutá doba dodania). Rovnako sa to netýka tovaru, ktorý je skladom u dodávateľov (dodávame spravidla do 14 dní) či až vo výrobe (tu sa v ojedinelých prípadoch môže stať, že sa dodacia lehota bude pohybovať v priebehu niekoľkých mesiacov - nastalú situáciu v takom prípade s Vami vždy riešime individuálne a ponúkneme Vám prípadnú náhradu podobným tovarom, zrušením objednávky a vrátením peňazí). Niekedy sa nám môže stať, že tovar označený „skladom“ sa vypredá v krátkom časovom okamihu. Pokiaľ by nastala situácia, že bude tovar vyčerpaný a nebudeme schopní dodať Vami objednaný tovar v stanovenej dobe, potom vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe. V prípade, že je pri tovare uvedené, že je „Na dotaz”, dobu doručenia s vami dojednáme individuálne, pretože jeho dodanie závisí od možností nášho subdodávateľa. Cez uvedenú dobu dodania sa snažíme pripraviť a doručiť objednávku k zákazníkovi vždy čo najskôr. 2. Spôsob dopravy, osobné prevzatie. Zákazník má na výber zvoliť si dopravu tovaru na ľubovoľnú adresu prostredníctvom nášho zmluvného dopravcu za prepravnú cenu, ktorá je uvedená v priebehu objednávky. 3. Prevzatie tovaru. Pri preprave tovaru zákazníkovi spotrebiteľovi je nami tovar odovzdaný v okamihu, keď dopravca odovzdá tovar zákazníkovi na mieste odovzdania (spravidla prvé dvere/vrata/brána v mieste dodania určené zákazníkom). Práve okamihom prevzatia tovaru zákazníkom prechádza na zákazníka nebezpečenstvo škody a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného tovaru. V prípade osobného vyzdvihnutia si tovar zákazníkom sa považuje tovar za dodaný okamihom prevzatia zákazníkom alebo inou osobou zákazníkom určenou. 4. Náklady na zvláštny spôsob prepravy. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky zákazníka, nesie zákazník riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. 5. Opakované doručenie a náklady s tým spojené. V prípade, že je z dôvodov na strane zákazníka nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bol určený v objednávke, je zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Pokiaľ si kupujúci už raz neprevezme tovar doručovaný na dobierku, potom je predávajúci oprávnený pri opakovanom doručení tovaru na žiadosť kupujúceho požadovať náhradu nákladov s opakovaným doručovaním. Súčasne je predávajúci oprávnený pri ďalšej objednávke kupujúceho žiadať od kupujúceho platbu vopred z dôvodu ochrany svojich záujmov a predchádzania vzniku škody. 6. Škoda, ktorá môže vzniknúť predávajúcemu neprevzatím tovaru. Ak neprevezme zákazník spotrebiteľ tovar pri jeho dodaní dopravcom, tovar je následne vrátený predávajúcemu a súčasne zákazník spotrebiteľ od kúpnej zmluvy neodstúpi v lehote 14 dní od márneho doručenia tovaru, je predávajúci oprávnený požadovať po zákazníkovi náklady účtované dopravcom na dodanie tovaru späť predávajúcemu. Tento náklad predstavuje pre predávajúceho škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností zákazníka v zmysle § 2913 ods. 1 občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 200 Sk (slovom: dvesto korún českých) a ďalej je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. 7. Neprevzatie tovaru vo vzťahu k podnikateľovi. Ak neprevezme zákazník podnikateľ tovar pri jeho dodaní prepravcom, tovar je následne vrátený nám ako predávajúcemu, sme oprávnení požadovať po zákazníkovi podnikateľovi náklady účtované prepravcom na dodanie tovaru späť na našu adresu. Tento náklad predstavuje pre predávajúceho škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikateľa v zmysle § 2913 ods. 1 občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 200 Kč (slovom: dvesto korún českých) a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. 8. Možnosť započítania nárokov. Nárok na úhradu nákladov za uskladnenie tovaru a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka podľa tejto časti VOP sme oprávnení v súlade s § 2913 Občianskeho zákonníka jednostranne započítať proti nároku zákazníka na vrátenie kúpnej ceny. 9. Povinnosť zákazníka pri prevzatí tovaru. Zákazník je povinný tovar pri jeho prevzatí skontrolovať a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach (najmä či zákazník obdržal správny druh tovaru, či má tovar dohodnutú akosť, či tovar vo svojom balení obsahuje všetko, čo podľa návodu obsahovať má). V prípade viditeľného poškodenia zásielky dopravcom je zákazník povinný takú zásielku neprevziať od dopravcu vôbec. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené dopravcom, prípadne neskorým doručením tovaru, nech bolo oneskorenie spôsobené z akéhokoľvek dôvodu. VÝHRADA VLASTNÍCTVA 1. Úplné zaplatenie kúpnej ceny. Vyhradzujeme si u zákazníkov výhradu vlastníctva k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa príslušnej kúpnej zmluvy. To znamená, že pokiaľ neuhradíte kúpnu cenu, nestanete sa vlastníkom daného tovaru. 2. Výhrada voči zákazníkom podnikateľom. Pre zákazníkov podnikateľov si vyhradzujeme vlastníctvo k tovaru, pokiaľ nie sú uhradené všetky pohľadávky, ktoré voči nim máme. Zákazník je povinný nakladať s tovarom s výhradou vlastníctva s riadnou starostlivosťou a poistiť ich na svoje náklady dostatočne, pre prípad poškodenia na hodnotu nového tovaru. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 1. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Právo zákazníka spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa riadi podľa ustanovení uvedených v časti 5 týchto VOP. 2. Právo podnikateľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazníci podnikatelia majú právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré im umožňujú príslušné právne predpisy. Zákazník podnikateľ nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní, toto právo prislúcha iba spotrebiteľovi. Pokiaľ nám zákazník podnikateľ vráti tovar a ak sa nejedná o vytknutie vád podľa Občianskeho zákonníka, upozorňujeme ho, že mu môžeme vyúčtovať náklady za skladovanie tohto tovaru podľa bodu 9.6 a 9.7 týchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka podnikateľa k spätnému odberu tohto tovaru. 3. Nezaplatená kúpna cena. Pokiaľ zákazník neuhradil riadne a včas kúpnu cenu, môžeme od kúpnej zmluvy odstúpiť. 4. Postup pri vypredaní zásob. Sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru, alebo z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru. Ďalej môžeme od kúpnej zmluvy odstúpiť najmä v prípade, keď zákazník odmietol prevziať tovar. 5. Darček. Pokiaľ zákazník spolu s tovarom obdrží darček a následne od kúpnej zmluvy s nami odstúpi, je povinný nám vrátiť aj tento darček. Darovacia zmluva medzi nami a zákazníkom je teda uzatvorená s tzv. rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zákazníkom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť. ČO KEĎ BUDE MAŤ TOVAR CHYBY 1. Odkaz na občiansky zákonník. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka). 2. Reklamačný poriadok. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s našou zodpovednosťou za vady tovaru je upravené v našom reklamačnom poriadku. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 1. Zásady spracovania osobných údajov. Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pravidlá pre nakladanie s osobnými údajmi a pravidlá pre zasielanie obchodných oznámení sú upravené v našich zásadách spracovania osobných údajov. 2. Cookies. Používame tzv. súbory cookies, ktoré môžu byť ukladané na koncovom zariadení (buď na základe súhlasu, alebo na ochranu našich oprávnených záujmov). Preferencie si môže zákazník nastaviť priamo na našich webových stránkach. VYŠŠIA MOC 1. Čo je vyššia moc. Za vyššiu moc sa na účely týchto VOP považuje každá udalosť nezávislá na vôli predávajúceho, ktorá bráni v splnení jeho povinností a ktorú nebolo možné predvídať alebo jej následky odvrátiť či prekonať. Za vyššiu moc sa považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, záplavy, zemetrasenia, teroristický útok, vojna, štrajk alebo iné udalosti (vrátane situácií spôsobených v dôsledku šírenia choroby COVID-19), ktoré sú mimo kontroly zmluvných strán. 2. Vylúčenie zodpovednosti predávajúceho. Po dobu trvania vyššej moci predávajúceho nezodpovedá za neplnenie svojich povinností z kúpnej zmluvy, poťažmo týchto VOP. ČO BY STE MALI VEDIEŤ NA ZÁVER 1. Akým právom sa náš právny vzťah riadi? Právny vzťah medzi nami sa bude riadiť právnym poriadkom Českej republiky, najmä občianskym zákonníkom. To platí aj v prípade existencie tzv. medzinárodného prvku. Sme si však vedomí, že zákazník spotrebiteľ nemôže byť touto voľbou zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku krajiny, kde má obvyklé bydlisko. 2. Záväzok rešpektovať práva spotrebiteľov. V prípade neúmyselného rozporu ustanovení týchto VOP so zákonnými predpismi na ochranu spotrebiteľa majú prednosť tieto ustanovenia a predávajúci sa zaväzuje ich takto dodržiavať. 3. Neplatné alebo neúčinné ustanovenie VOP. Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. 4. Vylúčenie Viedenského dohovoru. Zmluvné strany sa dohodli, že výslovne vylučujú použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods, alebo aj Viedenský dohovor), a to v súlade s článkom 6 tohto dohovoru. 5. Spory a právomoc. Zmluvné strany si ďalej dojednávajú, že na riešenie prípadných sporov z kúpnej zmluvy, kde je prítomný medzinárodný prvok, budú vždy miestne a vecne príslušné súdy Českej republiky pre obvod Praha. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľov podľa osobitných právnych predpisov. Zmluvným jazykom je slovenský jazyk. 6. Archivovanie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva v znení VOP je nami archivovaná v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím stranám. 7. Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy. 8. Pokiaľ si dojednáme odlišné podmienky uzatvorenia kúpnej zmluvy. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ustanovenia odchylné od VOP je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP. 9. Nevyhnutnosť prijatia VOP pre uzavretie kúpnej zmluvy. Prijatie týchto VOP je dobrovoľné, ale je nevyhnutné na vytvorenie užívateľského účtu alebo objednávky zákazníkom. 10. Platnosť VOP. Tieto VOP sú platné od 15. 5. 2024 a rušia platnosť predchádzajúcich obchodných podmienok.
this is just a warning
Prihlásiť sa